مرکز همکاری علمی بین المللی

مرکز همكاري‌هاي علمي و روابط بين الملل

 

فعاليت ها و عملكرد دفتر همكاري‌هاي علمي و روابط بين المللی
دفتر همکاري های علمی و روابط بين الملل
تسهيل ارتباطات و فعاليت های علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری با مراكز علمی داخلی و بين المللی و برقراري همکاری های پژوهشي، آموزشی و فناوری با مراکز علمی و دانشگاه های خارجي و داخلی از اهداف کلی اين دفتر می باشد. نيل به اين اهداف از طريق دعوت از شخصيت های علمي خارج از كشور، برگزاری گردهمايی ها و کارگاه های آموزشی بين المللی، اطلاع رسانی فرصت ها و تسهيلات بين المللی در راستای گسترش ارتباطات علمی صورت می پذيرد. اين دفتر زير نظر رياست پژوهشگاه فعاليت می کند و عمده مسئوليت های آن به شرح زير است:
1. ايجاد ارتباط با سازمان های علمی بين المللی

 •     انجام امور سازمان های بين المللی عضو به عنوان رابط اصلی (Focal Point) در داخل کشور، شامل:
 •    مرکز بين المللی مهندسی ژنتيک و تکنولوژی زيستی (ICGEB)
 •    فرهنگستان علوم کشورهای در حال توسعه(TWAS)
 •     فدراسيون انجمن های بيوتکنولوژی آسيا (FABA)

2. هماهنگی و انجام امور مربوط برای جذب بودجه ها و بورس های بين المللی
ICGEB, WHO, IDB, TWAS, COMSTECH, EMRO, IFS, ICARD, ICRP, Pietro Della Valle

 •     تسهيل جذب بودجه های پژوهشی از سازمان های بين المللی از جمله:
 •     انجام اقدامات و هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت بين المللی در پژوهشگاه
 •    فراهم آوردن شرايط اخذ بورس دوره های دکتری و فوق دکتری کوتاه مدت و بلندمدت برای فارغ التحصيلان و دانشجويان ايرانی از نهادهای بين المللی

3. بسط روابط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشورهای خارجی

 •     بررسی پتانسيل های زيست فناوری مراکز علمی خارج از کشور و بسترسازی لازم در راستای ايجاد همکاری
 • علمی – پژوهشی در زمينه های مرتبط
 •     انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای علمی با مراکز پژوهشی و دانشگاه های خارجی
 •     پذيرش پژوهشگران خارجی برای دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی در پژوهشگاه

4. استقرار دبيرخانه همکاری های علمی-فناوری با کشور آفريقای جنوبی

 •     با توجه به استقرار دبيرخانه همکاری های علمی-فناوری با کشور آفريقای جنوبی از سال 1396 در پژوهشگاه، وظيفه هماهنگی فعاليت های مربوط به گسترش روابط علمی با آفريقای جنوبی نيز به عهده اين دفتر می باشد.

5. گسترش همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی

 •    انعقاد تفاهم نامه ها، قراردادهای پژوهشی و دوره های آموزشی مشترک با مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و سازمان های داخلی
 •     بررسی راهکارهای تبادل اطلاعات علمی با مراکز علمی داخلی

6.  استقرار دبيرخانه ارتقا به تراز بين المللی
در اجراي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و در دستور کار قرارگرفتن ارتقا و تبديل پنج دانشگاه و پنج واحد پژوهشي برتر کشور به تراز بين المللي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري موفق گرديده است با تهيه، تدوين و ارايه مستندات مربوطه و پس از انجام ارزيابی هاي لازم و با تاييد معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع، در طرح ارتقاي پنج مرکز پژوهشي برتر به سطح تراز بين المللي قرار گيرد. در همين راستا، از سال 1396 دبيرخانه ارتقا به تراز بين المللی در محل دفتر همکاری های علمی بين المللی پژوهشگاه تشکيل شده که وظيفه سياست گذاری جهت نيل به شاخص های بين الملل شدن و نيز رصدکردن و نظارت بر روند کسب امتيازات و رتبه بندی پژوهشگاه در اين شاخص ها را به عهده دارد.


7. اطلاع رسانی

 •     معرفی شبکه ها و سازمان های بين المللی مرتبط با علوم زيست فناوری
 •    اطلاع رسانی بودجه‌هاي پژوهشی و جوايز داخلی و خارجی
 •    اطلاع رسانی دوره های تحصيلات تکميلی
 •    اطلاع رسانی گردهمايی ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی داخلی وخارجی
 •     انعکاس فرصت های ارائه شده سازمان‌هاي بين المللي
 •     تدوين و ترجمه مطالب علمی و اخبار مرتبط با زيست فناوری جهت انتشار در خبرنامه پژوهشگاه

8. فرم ها

1)شرکت در مجامع علمی خارجی

2)    الف)دوره های پژوهشی کوتاه مدت

       ب )برنامه پروژه دوره پژوهشی کوتاه مدت

3)     الف )فرصت مطالعاتی خارج از کشور

         ب)برنامه پروژه فرصت مطالعاتی

 

پایگاه تخصصی همکار

1- تسهیلات دوره پسادکتری 
2- تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی 
3- تسهیلات همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین 
4- تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی 
5- تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (تأسیس شرکت نوپا) 
6- اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان 
7- تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی در داخل و خارج از کشور