ریاست پژوهشگاه

دکتر جواد محمدی

ایمیل: Javad.mohammadi@nigeb.ac.ir

شماره تماس: 8-44787396

 

 

پیام ریاست پژوهشگاه

زیست فناوری با تولید علم و ساماندهی دانش در حوزه های مختلف علوم زیستی منجر به تولید دانش فنی، محصولات، خدمات تخصصی دانش بنیان و خلق ثروت شده است. اهمیت و گستره زیست فناوری و ورود آن به عرصه های گوناگون زندگی و نیز توسعه این فناوری در سطح بین المللی بسیار چشمگیر است. خوشبختانه اسناد ملی فرادستی کشور به زیست فناوری توجهی شایسته نموده است؛ سند ملی زیست فناوری مصوب هیات وزیران، نقشه جامع علمی کشور و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ارتقاء جایگاه زیست فناوری و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی (GDP) تاکید نموده است. در این راستا این پژوهشگاه به عنوان تنها پژوهشگاه ملی مربوط به ژنتیک و زیست فناوری در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران رسالت مهم و نقش ویژه ای را بر عهده دارد و تلاش خواهد شد تا پژوهشگاه متبوع با استعانت از خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، الهام از سیاست های کلان علم و فناوری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات دولت و مراجع ذیصلاح قانونی و با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های پژوهش و فناوری در مسیری بنا شده بر قانونگرایی، تعامل سازنده، مشارکت همگانی و اتکا به خرد جمعی، شایسته سالاری و رعایت مشی اعتدال حرکت کند.

همچنین توسعه همکاری های ملی با سایر نهادهای فعال در حوزه زیست فناوری، گسترش مناسبات علمی و تحقیقاتی با موسسات بین المللی و تسهیل و تسریع جریان امور با تمرکززدایی و بهینه سازی فرآیندهای جاری در حوزه های پژوهش، فناوری و تشکیلاتی مطمح نظر است تا به برداشتن گام های بلند و استوار در جهت خودکفایی کشور و پیشگامی فناوری زیستی در سطح منطقه و بین المللی منجر شود.