خانه

معرفي مركز توسعه حيوانات مدل و خانه حيوانات پژوهشگاه

موش تراريخت

تراريختگي به فرآيند ايجاد تغييرات در ژنوم با استفاده از فن­آوري DNA نوترکيب اطلاق مي­شود. موجود تراريخت به موجودي اطلاق مي شود که ژنوم آن از طريق اضافه کردن يا حذف کردن ژن دچار تغيير شده و صفت جديدي را کسب نموده است.

اولين موش تراريخت در سال 1981 از طريق ريزتزريقي (ميکروانجکشن) پرونوکلئوس اووسيت توليد شد. بدليل اهميت اين موضوع تاکنون تحقيقات گسترده‌اي در زمينه توليد انواع موش­هاي تراريخت انجام شده است و در سراسر جهان مراکز مهمی در اين خصوص فعال مي­باشند.

 

كاربردهاي موش تراريخت

  1. ايجاد مدل بيماريهاي ژنتيكي انسان در موش
  2. بررسي عملكرد ژن­ها از طريق حذف و اضافه كردن ژن­
  3. مطالعات ژنتيك تكويني
  4. بررسي تاثير داروها به منظور يافتن درمان هاي جديد

                           

توانمنديهاي مرکز

-         توليد موش تراريخت از طريق ريز تزريقي به پيش هسته

-         توليد موش ژن سرکوب شده

-         مشاوره در طراحي و ساخت سازه­هاي ژني

-         کشت و دستکاري ژنتيکي سلول­ها بنيادي جنيني

-         برگزاري کارگاه­هاي آموزشي

 

خدمات

هدف از ايجاد اين مرکز توليد موش­هاي تراريخت براساس نياز پژوهشگران داخل و خارج کشور و همکاري در انجام طرح­هاي تحقيقاتي مشترک با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه در حوزه پزشکي مي­باشد. لذا اين مرکز آمادگي خود را جهت دريافت سفارش اعلام مي­دارد.