تماس با ما

 معاونت فناوري

شماره مستقيم دفتر معاونت فناوري
44787325        
فاكس 44787395
شماره نگهباني 44787302 داخلي 362 يا 361

  1. Noorifanavary46[a]gmail.com

    alimalboobi[a]gmail.com, malboobi[a]nigeb.ac.ir

محمدعلی حیدرنیا ( مدیر خدمات تخصصی زیست فناوری)

تماس :( 394)44787302 ،44787477

دورنگار: 44787395

Email: service[a]nigeb.ac.ir


ارمغان غالیان (مسئول پذیرش مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری)

تماس :( 394)44787302 ،44787477

دورنگار: 44787395

Email: service[a]nigeb.ac.ir


لينک آزمايشگاه خدمات مرکزي ژنوم

دکتر شبنم هسراک (مسئول فني آزمايشگاه)

تماس مستقيم: (390) 44787302، 44787319

Email: sh.hasrak[a]gmail.com


لينك آزمايشگاه آناليز کمي

دكتر ستار طهماسبي انفرادي  (مسئول  فني آزمايشگاه)

تماس مستقيم: 44787477

دورنگار: 44787395

Email: thamasebi[a]gmail.com


لينک آزمايشگاه پروتئوميیکس و ترانسکريپتوميکس

تماس مستقيم: 44787477

دورنگار: 44787395


لينک آزمايشگاه زيست سازگاري

 دکتر مرتضي دليري (مسئول  فني آزمايشگاه)

تماس مستقيم:44787385 ، 09122609195

 Email:daliri[a]nigeb.ac.ir


لينک آزمايشگاه GMO

دکتر امير موسوي (مسئول  فني آزمايشگاه)

تماس مستقيم: 44787336 ،09121775185

Email:m-amir[a]nigeb.ac.ir


لينك  مسئول کيفيت مديريت خدمات تخصصي زيست فناوري  

حسن حبیب قمی (مسئول کیفیت خدمات تخصصي زيست فناوري )

تماس :( 395)44787302  

دورنگار: 44787395

Email: service[a]nigeb.ac.ir

 

اطلاعات گروه مالکيت فکری

رئيس گروه مالکيت فکری: سرکار خانم دکتر مهوش خدابنده   تلفن تماس: 9-02144787301 داخلی 138

ايميل: saba[a]nigeb.ac.ir

کارشناس ارشد مالکيت فکری:جناب آقای حسن عبدپور  تلفن تماس: 02144787427

ايميل: abdepoor[a]nigeb.ac.ir

 

مرکز توسعه­ ی فناوری­های زیستی

رئیس مرکز توسعه­ ی فناوری­های زیستی : دکتر سعید امین زاده

ایمیل دکتر امین زاده :aminzade[a]nigeb.ac.ir

تلفن مستقیم دکتر امین زاده: 44787412 داخلی313

کارشناس مرکز توسعه­ ی فناوری­های زیستی : مریم سادات رحیمی

تلفن مستقیم کارشناس : 44787342 داخلی 195

ایمیل مرکز توسعه :biotechcenter[a]nigeb.ac.ir