معرفی اعضا هیات علمی

    خدیجه رضوی

    مدیر امور پژوهشی
  • پست الکترونیکی:razavi@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:http://www.nigeb.ac.ir/web/razavi
  • تلفن:44787370 21+
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:09122037912
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری