اهداف سازمانی روابط عمومی

اهداف سازمانی روابط عمومی

 

يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌ ها ياري‌ مي‌دهد، كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتي‌ است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين ‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدي‌ مستقر وبه‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر مي‌باشد. اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي ‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند. در این راستا اهم اهداف سازمانی روابط عمومی عبارتست از :

  • بررسی و برنامه ریزی با هدف دستیابی به روش های علمی جهت تداوم ارتباط دو سویه بین مسئولان وکارکنان
  • مشورت و ارائه خدمات لازم به منظور برقراری وگسترش امور ارتباطی واحد های تابعه با مخاطبان
  • فراهم نمودن زمینه همکاری با رسانه های ارتباط جمعی برای ارتباط مستمر با مسئولان در جهت ارائه دیدگاهها، رویدادها، برنامه ها وانعکاس آن برای اطلاع عموم
  • به کارگیری شیوه های مناسب واجرای طرح های بخش افکار سنجی با همکاری کارشناسان، محققان و صاحب نظران در جهت ارزیابی رفتارها، نظرات ونگرش های بیرونی ودرونی در ارتباط با ارگان ذیربط و تلاش برای بالا بردن سطح علمی کارکنان
  • جلب همکاری وهمراهی جامعه در مسیر تحقق اهداف قانونی وتلاش در جهت فراهم آوردن موجبات رشد فضائل اخلاقی کارگزاران وکارکنان در مسیر خدمت به مردم