جوايز

جوایز

 

روابط‌عمومي پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در دومين و سومین جشنواره روابط‌عمومي‌هاي برتر حايز مقام برتر شد.

  • کسب رتبه اول درشاخص ارتباطات در بین روابط عمومی های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، فناوری وسازمان های تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوری ودریافت تندیس ولوح تقدیر درشاخص مذکور در بین نود و یک دانشگاه و پژوهشگاه در دومین جشنواره روابط عمومی ها (1389)
  • کسب رتبه سوم درشاخص برنامه ریزی نظارت وارزیابی دربین روابط عمومی های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی،فناوری و سازمان های تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوری و دریافت لوح تقدیر دربین 850 اثر ارسالی در دومین جشنواره روابط عمومی ها (1389)
  • کسب رتبه برتر درشاخص برنامه ریزی نظارت وارزیابی دربین روابط عمومی های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی،فناوری و سازمان های تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوری و دریافت لوح تقدیر در سومین جشنواره روابط عمومی ها ( 1390)