ارتباط ما

روابط عمومی و اطلاع رسانی

 

آدرس: کیلومتر 15 اتوبان تهران – کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش ( بلوار پژوهش)

 

تلفن تماس روابط عمومی : 44580428

 

44580399 فاکس:

 

شماره پیامک:30006399889988

 

ایمیل: info@nigeb.ac.ir

 

ارتباط با مدير روابط عمومي44580301الي 9 داخلي 105

 

خط مستقيم ارتباط با مدير روابط عمومي :44580398

 

تلفنخانه پژوهشگاه: 44580301 الی 9