فرآیند بررسی آثار در کمیته نشر آثار علمی

 

فرآیند بررسی آثار در کمیته نشر آثار علمی
آثار ارسالی به کمیته نشر، بررسی مقدماتی می‌شود و در صورت تایید اولیه، طبق نظر کمیته نشر به شکل محرمانه براي ارزیابی و داوري به دو نفر از متخصصان صاحب نظر (داور) ارسال می‌شود.
پس از دریافت گزارشِ داوران، بر اساس نتایج داوری، تصمیم گیری می‌شود.
در صورت تایید و تصویب چاپ اثر در کمیته نشر، طبق تصمیمات و مصوبات کمیته قرارداد با مولف و مترجم منعقد و کتاب جهت چاپ وارد مرحله آماده‌سازی می‌شود. بعد از آماده‌سازی اثر (ویراستاری، نمونه خوانی، صفحه آرایی، طراحی جلد) مجوزهای لازم (فیپا، شابک، مجوز نشر، مجوز جل، اعلام وصول) اخذ می‌شود. در نهایت مطابق با مصوبه کمیته نشر مبنی بر نشر کاغذی یا الکترونیکی کتاب، نسبت به ارسال اثر به چاپخانه و یا ارائه آن از طریق پلت‌فرم‌های نشر الکترونیکی کتاب اقدام می‌شود.
جهت ارسال آثار خود برای بررسی و چاپ می‌توانید با کارشناس مربوطه، سرکار خانم طایفه باقر تماس حاصل فرمایید.
تلفن: 10-02144787301-  داخلی 393      
مستقیم: 02144787417     
 پست الکترونیکی:     Nashr_elmi@nigeb.ac.ir