معرفی اعضا هیات علمی

    امیر میمندی پور

    استادیار
  • پست الکترونیکی:meimandi@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787459
  • دورنگار:02144787399
  • تلفن همراه:09354550020
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری