معرفی اعضا هیات علمی

    تهمینه لهراسبی

    استادیار
  • پست الکترونیکی:Lohrasebi@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787364
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری