اعضاء هیات علمی

گروه مهندسی زیست فرآیند

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر: امیر نوروزی

استادیار

44787349

a.norouzy[a]nigeb.ac.ir

مهوش خدابنده

دانشیار

44787355

saba[a]nigeb.ac.ir

 دینا مرشدی

دانشیار

44787423

morshedi[a]nigeb.ac.ir

ایوب آرپنائی

دانشیار

44787463

aa[a]nigeb.ac.ir

سعید امین زاده

استاد

44787412

aminzade[a]nigeb.ac.ir

مهدی محمدی

دانشیار

44787461

m.mehdi59[a]gmail.com

پروین شریعتی

استادیار

44787357

shariati[a]nigeb.ac.ir

طیبه باقری لطف آباد

دانشیار

44787321

bagheril[a]nigeb.ac.ir

گروه زيست فناوري سامانه اي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:زرين مينوچهر

دانشیار

44787362

minuchehr[a]nigeb.ac.ir

سید صفا علی فاطمی

استادیار

44787329

sfatemi[a]nigeb.ac.ir

علی اصغر کارخانه ای

دانشیار

44787360

karkhane[a]nigeb.ac.ir

زرين مينوچهر

دانشیار

44787362

minuchehr[a]nigeb.ac.ir

نجف الهیاری فرد

استادیار

44787471

allahyar[a]nigeb.ac.ir

بیژن بمبئی

استادیار

 

bambai[a]nigeb.ac.ir

غلامرضا احمديان

استاد

44787351

ahmadian[a]nigeb.ac.ir

گروه زيست فناوری انرژی و محيط زيست

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:متین محمودی فر

استادیار

matinmahmodifard[a]yahoo.com

کامبيز اکبري

دانشیار

44787352

Akbari[a]nigeb.ac.ir

باقر یخچالی

استاد

44787353

bahar[a]nigeb.ac.ir

رضا ذوالفقاری امامه

استادیار

44787476

zolfaghari[a]nigeb.ac.ir

فاطمه تابنده

دانشیار

44787359

Taban_f[a]nigeb.ac.ir

حسین شهبانی

دانشیار

44787340

shahbani[a]nigeb.ac.ir