ناشر منبع

null مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران
11:34

مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران

مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران پژوهشگاه با حضور آقای دکتر محمدی سرپرست پژوهشگاه، دکتر الهیاری دبیر شورای فرهنگی و جمعی از جانبازان، خانواده شهدا و ایثارگران پژوهشگاه برگزار شد. در این مراسم همکاران ایثارگر و جانباز و جناب آقای دکتر محمدی سرپرست  پژوهشگاه به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس پرداختند.