ناشر منبع

null "کسب مجوز مرجعيت علمي اختراعات"

 

      

 

کسب مجوز مرجعيت علمي اختراعات وزارت علوم  توسط دفتر مالکيت فکری پژوهشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دفتر مالکيت فکری معاونت فناوری پژوهشگاه پس از هشت سال تلاش،برگزاری جلسات متعدد، پيگيری مستمر و رايزنی  با وزارت علوم تحقیقات و فناوری, موفق شد مجوز مرجعيت علمي اختراعات وزارت علوم را کسب نمايد.
انتظار می رود اين موفقيت باعث اعتلای نام پژوهشگاه در سطح کلان کشور در شاخص ثبت اختراعات گردد.