ناشر منبع

null دوازدهمین وبینار تخصصی کرونا

 

l

ثبت نام تا تاریخ 1400/07/26 تمدید گردید.

مهلت ثبت نام: 1400/07/13 لغایت 1400/07/23

تلفن پاسخگویی:  09385361111

لینک وبینار: https://skyroom.online/ch/nigeb/corona

ورود از طریق گزینه مهمان