ناشر منبع

null تفاهم نامه ژنتیک زیتون

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و فن آوری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی زیتون کشور و کمک به طرح های تحقیقاتی از طریق احداث کلکسیون ذخایر ژنتیکی زیتون و استفاده بهینه از کلکسیون زیتون مینودشت و همچنین با هدف توسعه همکاری های علمی و فن آوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل کارگاه های علمی و برگزاری سمینارهای تخصصی تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به امضا رسید.

در جلسه برگزار شده بین پژوهشگاه ژنتیک و سازمان جهاد کشاورزی گلستان دکتر حسینی مزینانی رئیس گروه تحقیقاتی زیتون و عضو هیات علمی پژوهشگاه ، دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مهندس خلیل فرشباف متولی موقوفات دکتر بسکی که(( پیشتر چهار هکتار زمین مرغوب را جهت کشت زیتون به مدت سه دهه در اختیار پژوهشگاه قرار داده بودند)) حضور داشتند.

در مفاد این تفاهم نامه مقرر شد؛ طی پنج سال آینده با بررسی آماری داده های موجود از سطح باغ کلکسیونی زیتون مینودشت با تکثیر ژنوتیپ های موجود و ارقام تجاری منتخب، نسبت به راه اندازی چرخه تولید نهال سالم و اصیل زیتون اقدام گردد.