ناشر منبع

null رتبه نخست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زيست فناوری در بین مراکز پژوهشی ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، با عنایت به نظام رتبه‌بندی سایماگو (SIR) که یکی از جامع‌ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش‌محور و فناوری‌محور در جهان محسوب می‌شود، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، حائز رتبه اول در بین کلیه پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2020 شده است.

شایان ذکر است پژوهشگاه ژنتیک در طی سال های 2018 و 2019 نیز در جایگاه نخست قرار داشته است.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه و پژوهشگاه دانش های بنيادی پنج مرکز پژوهشی برتر کشور در این رتبه‌بندی هستند.

همچنین در بین کلیه مراکز پژوهشی خاورمیانه، این پژوهشگاه جایگاه پنجم را در سال 2020 به خود اختصاص داده است   شایان ذکر است  از ده مرکز پژوهشی برتر خاورميانه، 5 مرکز پژوهشی متعلق به جمهوری اسلامی ايران است.

بدون تردید کسب این جایگاه مرهون تلاش های ارزشمند علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی تمامی اعضای هیات علمی، کارشناسان، کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه است که صمیمانه از آنها قدردانی و سپاسگزاری بعمل می آید.