ناشر منبع

null رتبه نخست پژوهشگاه درسایماگو

به گزارش  گروه همکاری های علمی و بين المللی پژوهشگاه، با عنایت به نظام رتبه‌بندی سایماگو (SIR) که یکی از جامع‌ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش‌محور و فناوری‌محور در جهان محسوب می‌شود، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، حائز رتبه اول در بین کلیه پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2020 شده است.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه و پژوهشگاه دانش های بنيادی پنج مرکز پژوهشی برتر کشور در این رتبه‌بندی هستند.
همچنین در بین کلیه مراکز پژوهشی خاورمیانه، این پژوهشگاه جایگاه پنجم را در سال 2020 به خود اختصاص داده است   شایان ذکر است  از ده مرکز پژوهشی برتر خاورميانه، 5 مرکز پژوهشی متعلق به جمهوری اسلامی ايران است.

لازم به ذکر است جایگاه جهانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نیز در بین کلیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سال 2020 برابر با 676 است. جايگاه جهانی 9 موسسه پژوهشی برتر کشور به شرح زير می باشد. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری (676)، جهاد دانشگاهی (700)، پژوهشگاه رنگ (714)، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران (731)، مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه (740)، پژوهشگاه دانش های بنيادی (742)، پژوهشگاه مواد و انرژی (765)، پژوهشگاه صنعت نفت (768) و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی (818)، 9 موسسه پژوهشی برتر کشور می باشند.
بدون تردید کسب این جایگاه مرهون تلاش های ارزشمند علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی تمامی اعضای هیات علمی، کارشناسان، کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه است که صمیمانه از آنها قدردانی و سپاسگزاری می گردد.