ناشر منبع

null کسب رتبه نخست پژوهشگاه در بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی براساس نظام رتبه‌بندی سایماگو
09:05

کسب رتبه نخست پژوهشگاه در بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی براساس نظام رتبه‌بندی سایماگو

بر اساس نظام رتبه‌بندی سایماگو؛ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک رتبه نخست مراکز پژوهشی ایران را کسب کرد

بر اساس نظام رتبه‌بندی سایماگو، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری رتبه اول را در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم در سال 2019 کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در آخرین رتبه‌بندی نظام سایماگو، این پژوهشگاه موفق به کسب رتبه اول در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2019 شده است.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری همچنین در بین تمام مراکز پژوهشی خاورمیانه جایگاه پنجم را در سال 2019 به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، نظام رتبه‌بندی سایماگو یکی از جامع ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش محور در جهان محسوب می‌شود