ناشر منبع

null تقدیر وزیر علوم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برتر
08:56

تقدیر وزیر علوم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برتر

نهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین پارک‌های علم و فناوری کشور در تاريخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

نهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین پارک‌های علم و فناوری کشور در تاريخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور وزیر علوم، رؤسای دانشگاه‌ها، سفرای پنج کشور خارجی، مدیران و معاونین پژوهشی و امور بین‌الملل دانشگاه‌ها در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، بر اساس ارزیابی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برتر، دانشگاه تهران رتبه برتر دانشگاه ها، پژوهشگاه دانش های بنيادی رتبه برتر پژوهشگاه ها و شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان رتبه برتر پارک های علم و فناوری را به خود اختصاص داد.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری نيز در حوزه فعاليت بين المللی موفق به کسب رتبه سوم در بين کليه مراکز پژوهشی وزارت علوم تحقيقات و فناوری گرديد. رتبه دوم به پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران و رتبه چهارم به بعد نيز به ترتيب به پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ايران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه اقيانوس شناسی و علوم جوی و پژوهشگاه مواد و انرژی اختصاص يافت.