سخنرانی علمی اعضاء هیات علمی

سخنرانی علمی اعضاء هیات علمی

 

 1. بردن یا نبردن، مساله این است
 2. آیا اصول علمی یکدیگر را نقض می کنند؟
 3. (سلول های بنیادین)از کجا به کجا می رویم
 4. فاز چهارم آب
 5. موضوع سخنرانی تکامل همگرا
 6. زيست فناوری سامانه‌ای
 7. سرطان(ژنتیک-محیط-اتفاق)
 8. ارتباط بین مغز و فکر
 9. بررسی ملاحظات ابراز شده در مورد محصولات تراریخته
 10. مهندسی ژنوم -کاربردها و چالشها
 11. مشخصه یابی اجسام نانومتری در مایعات به وسیله نانو حفره ها
 12. نانو زیست فناوری،مبانی و کاربردها
 13. ژن درمانی ،گذشته،حال و آینده
 14. immunology of adenocarcinoma of lirostat canser
 15. معرفی شتاب دهنده بیوتکنولوژی پزشکی
 16. زیست شناسی و آفرینش تکامل
 17. در یک رودخانه هرگز دو بار نمی توان شنا کرد
 18. نگاهی گذرا بر آینده کشاورزی در ایران
 19. نقش و اهمیت تعیین توالی ژنوم در بیماری های کمپلکس
 20. کاهش گازگلخانه ای CO2با استفاده از روشهای آنزيمی
 21. سلولهای بنیادی مزانشیمی ؛از آزمایشگاه تا بالین
 22. پروتئین های آفتاب پرست
 23. The Euroliean Bioinformatics Institute (EBI) services
 24. Troliomyosin related kinase B(TrkB) regulates neurite outgrowth via a novel interaction with suliliressor of cytokine signalling2(SOCS2)
 25. حیات چیست؟
 26. مروری بر تاریخچه علم ژنتیک پزشکی در ایران
 27. قوانین و مقررات موجودات زنده تراریخته در کشور نیوزیلند
 28. گزارش از پژوهش ها و پیشرفت های علمی مرتبط با زیتون در ایران و کشور های خاور میانه