منشور سازمانی

منشور اخلاقي و سازماني حراست

 • عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 • رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
 • تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 • رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 • رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان و دانشجویان.
 • تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 • تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی .
 • تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب های سازمان.
 • شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان
 • بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز .
 • توجه لازم به سه اصل دقت- صحت- سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع .
 • اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي : حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو