تست

null برگزاری گارگاه مالکيت فکری

اطلاعيه برگزاری گارگاه مالکيت فکری

برگزاري کارگاه دو روزه : آموزش ثبت اختراع پيشرفته

سرفصل های کارگاه دو روزه:

- 1 تعريف و بيان اهميت حقوق مالکيت فکري
- 2 تعريف پتنت به عنوان ابزاري براي حمايت از نوآوري هاي فناورانه
- 3 شرايط احراز يک اختراع به عنوان پتنت
 -4 فرآيند ثبت پتنت
 -5 بررسي اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن
 -6 آموزش جستجوي پتنت
- 7 معرفي کانون پتنت ايران
تاريخ برگزاري :19 و 20 آذر ماه 1398
مهلت ثبت نام 16 آذر 1398
نحوه ي ثبت نام : لينک ثبت نام: https://patentoffice.ir/workshop/39
کد ثبت نام : pp1909982 (حروف کوچک )
نام مدرس: خانم دکتر امين لو
**دريافت گواهي نامه معتبر از کانون پتنت ايران منوط به ثبت نام از طريق سامانه کانون پتنت ايران و حضور در کارگاه است.
محل برگزاري کارگاه: سالن ويديئو کنفرانس طبقه دوم پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
تلفن تماس براي کسب اطلاعات بيشتر                  44787470-021           44787427-021