ناشر منبع

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری، میزبان مدال آوران المپیادی کشوری وجهانی

برگزاری نشست سراسری معاونان اداری مالی ومدیریت منابع دانشگاهها پژوهشگاهها مراکز ...

برگزاری نشستی باموضوع اقتصاد زیستی

برای نخستین بار؛ پردیس زیست‌ فناوری و مهندسی ژنتیک ایران تأسیس می‌شود

نشست روسای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه و عقد تفاهم نامه

امضای تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی

نخستین نشست مشورتی پژوهشگاه

جلسه با اعضای هیأت مدیره انجمن ژنتیک

بهره برداری از فناوری نوین کریسپر در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور

جلسه مشترک بین پژوهشگاه و صنایع لبنی دامداران

نشست تخصصی با اداره تسهیل فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت دیپلماسی اقتصا ...

 

امضاء تفاهم نامه علمی و پژوهشی بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دان ...

در جلسه مشترکی که بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردی ...

نشست هم اندیشی کنسرسیوم شهرک علم و فناوری

امضای تفاهم نامه با موسسه واکسن و سرم سازی رازی

نشست ارتقاءبین المللی پژوهشگاه

رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با بیان اینکه ایران همدوش کشورهای پ ...

دومین سمپوزیوم بین المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی کریسپر جمهوری اسلامی ایران

سامانه ساجد

فراخوان جشنواره های خوارزمی

بازدید معاون پشتیبانی از آزمایشگاه پژوهشگاه

بازدید معاون پشتیبانی جناب آقای دکتر علیرضا شهرجردی و هیات همراه از آزمایشگاه پژوهشگاه ملی و مهندسی ...