ناشر منبع

برنامه کلاسی، برنامه امتحانی و برنامه زمانبندی ترم ...

وام دانشجوئي نيمسال دوم سال تحصيلي 401-400

فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان دوره های دکتری ICGEB

برنامه زمانی وام دانشجویی نیمسال اول 401-400

برنامه زمانبندي ترم اول سال 401-400

برنامه کلاسی نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه زمانی ثبت نام پذيرفته شدگان نهايی آزمون دک ...

برنامه آزمون HSE

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون(استعداد درخشان ) دکتری در ...

برنامه زمانی مصاحبه دکتری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتي ...

برنامه زمانی ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون ...

برنامه کلاسی نیم سال دوم سال تحصیلی 400-99

تقويم آموزشی سال تحصیلی 400-99

اطلاعيه مهم-قابل توجه داوطلبان دکتری پژوهشگاه ملی ...

اطلاعيه جدول طرح های پزوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژن ...

ثبت نام در شبكه آزمايشگاهي لبزنت

خبرنامه آموزش عالي

جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشج ...

اطلاعیه برگزاری دوره هاي آموزشي زبان انگليسي