اعضای کمیته

اعضاي كميته اجرايي فرهنگي پژوهشگاه

1- دكتر زهره ربيعي 2- دكتر سيد صفا علي فاطمي3- عباس تشت زرين 4- شاپور نظري پور 5- دكتر مهدي نوروزي

 رئيس شورا :دكتر مصطفی مطلبی
دبير شورا :دكتر نجف الهياري فرد
مسئول دفتر :عبدالحسين ملكي

شرح و وظایف حوزه معاونت فرهنگ و اجتماعی

اهداف كلان فعاليت دفتر امور فرهنگي:

 تدوین شاخص های تکریم و فرآیند شناسایی ، برنامه ريزي در حوزه فعاليتهای فرهنگی در زمينه قرآن و عترت بصورت برنامه‌های ميان مدت و بلند مدت درپژوهشگاه
 ايجاد زمينه های مناسب جهت انسجام و هماهنگی و ترغیب اساتید و کارکنان در فعاليتهای فرهنگي پژوهشگاه
 بهره‌مندی از نظرات اساتيد و دانشجويان، معرفی و استفاده از پتانسيل فرهنگي  پژوهشگاه
 ايجاد حس مشارکت‌پذيری در دانشجويان و ارتباط مناسب بين فعالين فرهنگي در پژوهشگاه
 نيازسنجی کانون قرآن و عترت در پژوهشگاه و ساماندهی و ارتقاء فعاليت‌های قرآني
 رشد و نهادينه كردن فضايل اخلاقي در پژوهشگاه
تلاش در جهت ارتقاء نشاط اجتماعي و اميد به زندگي  براي  اساتید ،كاركنان و دانشجويان
تلاش در جهت شكوفائي استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي
ايجاد فضای شاد و با نشاط ، وحدت و همدلی و مشاركت در امور فرهنگي و اجتماعی
 برنامه ریزی برای ابدایع روش های نوین در عرصه آزاد اندیشی و خرد ورزی
تقویت جایگاه هم اندیشی اساتید و ارتقای ظرفیت آن در حل مسائل کلان علمی و فرهنگی


سياستگذاري و برنامه ريزي:

اين دفتر در راستاي تحقق رشد فرهنگي و اعتقادي و ايجاد تحول اساسي در پياده كردن الگوها و هنجارهاي ارزشي پيرامون فضاهاي فرهنگي پژوهشگاه نقش ويژه اي ايفا مي‌نمايد و با ارائه راهكارهاي مفيد در جهت ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي گامي موثر برداشته و همواره در برنامه‌ريزي و تعميق و هدايت فرآيندهاي بلند مدت فرهنگي با رويكرد نوآوري و اثربخشي آن توجه ويژه‌اي داشته است.

 دفتر امور فرهنگي اين پژوهشگاه دو هدف اساسي را در سرلوحه فعاليت فرهنگي خود در نظر داشته است :

 اهداف كوتاه مدت:

برپايي مراسمها، ميزگردها و سخنرانيها براساس مناسبتها و وقايع ديني و ملي و احياء و تعميق تفكرات ديني و بسيجي و ارتقاء سطح نشاط روحي و كاري با برگزاري جلسات آموزشي و پرسش و پاسخ در زمينه مهارتهاي اجتماعي و اعتقادي، پخش فيلم،  برپايي نمايشگاه، اردوهاي سياحتي و زيارتي، برگزاري كلاسهاي قرآن و بهره گيري از كليه امكانات جديد اطلاع رساني مانند تشكيل لابي‌هاي فرهنگي، اتوماسيون، اطلاع رساني و آگاه سازي از طريق مكتوبات و نشريه و دريافت بازخورد آن با بهره گيري از آخرين  روشهاي ارزشيابي روز دنيا.

اهداف بلند مدت :

بررسی ريشه های توسعه فرهنگی و عقيدتی در سطوح مختلف کاری پژوهشگاه و شناسايی و بکار گيری استعدادها ی فرهنگی و عقيدتی در حوزه های مختلف بر اساس شرح وظايف دفتر امور فرهنگی

● اصول كارشناسي فرهنگی

 برنامه ريزي ، كارشناسي، هماهنگي، حمايت و نظارت بر برنامه هاي فرهنگي تبيين و تدوين شده با اخذ تجربيات و مساعدتهاي مراكز فرهنگي كشور و تبادل نظر با مديريتهاي فرهنگي مراكز دانشگاهي و پژوهشي كشور متناسب با سياستها و فعاليتهاي پژوهشگاه.
 سياستهاي تدوين استانداردها و شاخصهاي فعاليتهاي فرهنگي، برنامه ريزي كاربردي و اجرايي ، سازماندهي و جلب مشاركت ارگانها و نهادهاي ذيربط فرهنگي، بررسي نارسايي ها و كاستي‌هاي فرهنگي، نظرسنجي و نيازسنجي با طراحي روشهاي كارآمد و مفيد به منظور احياء فرهنگ اصيل اسلام
شناخت ويژگيهاي محيط پژوهشگاه به منظور برنامه ريزي كارآمد و موثر فرهنگي
شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با حوزه فرهنگ و فعاليتهاي فرهنگي و ارتقاء سطح علمي و مهارتي كارشناسان و كاركنان  تحت عنوان  تحقق دانش افزايي و توانمند سازی
جريان شناسي فرهنگي و اجتماعي مراكز پژوهشي و شناخت روحيات و گرايشات اعضاء هيات علمي ، كاركنان و  دانشجويان پژوهشگاه ايجاد زمينه آشنايي  آنها با قوانين و مقررات فرهنگي
سياستهاي حمايت از  آفرينش ها، خلاقيت ها و نوآوريهاي فرهنگي
ثبت و تشويق آثار يا پيشنهادات برجسته و نوآورانه فرهنگي و تمجيد و تشويق استعدادهاي برجسته در حوزه فرهنگي و پرورش خلاقيت و نوآوري و تقويت تفكر انتقادي و معرفي چهره‌هاي خلاق و برجسته فرهنگي پژوهشگاه 

توسعه فرهنگي و دانشجويي در راستاي رسالت ها و خط مشي هاي جديد وزارت علوم
سازماندهي و نظارت بر عملكرد تشكلهای انجمن علمي و فرهنگي دانشجويي پژوهشگاه
تهيه اساسنامه نشريه فرهنگي كه طي چهار نشست با همكاري دانشجويان در دفتر امور فرهنگي و با نظر نهايي كميته اجرايي فرهنگي­ تنظيم آماده گرديد.
 بازنويسي طرح شوراي سياستگذاري فرهنگي و رفاهي پژوهشگاه
 پيشنهاد تاسيس مرکز بهداشت درمانی شهرک علم و فناوری پژوهش
 تهيه پيش نويس نمودار پرتال امور فرهنگي  و مطرح نمودن آن در جلسه كميته فرهنگي جهت تصويب نهايي
 طرح هم انديشي  در فعاليت هاي فرهنگي  بين اعضاي هيات علمي و پرسنل پژوهشگاه