منشور فرهنگی

مقدمه


منشور فرهنگي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام فرهنگي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام‌مند فرهنگ در عرصه‌هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين فرهنگي و توانمندسازي كاركنان و دانشجويان داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشه‌هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و منويات رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گيري از سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلاها و كاستي‌هاي آن و به منظور تحقق فرهنگ اسلامي در جامعه پژوهشي مي‌باشد. اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر خط مشي‌هاي فرهنگي، اجتماعي در بعد فردي، خانوادگي، اداري و اجتماعي مي‌باشد.

اصول و مباني
منشور فرهنگي پژوهشگاه با الهام از شريعت جامع و معتدل اسلام به منظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد اعتقادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به آزادي مسئولانه افراد و كرامت انساني آنها، با توجه به تناسب بين حقوق و مسئوليت‌ها، شكل گرفته است.
اين منشور با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدا هستي و خالق موجودات و اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او با بهره‌گيري از قرآن و سنت اهل بيت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احكام الهي و با توجه به مقتضيات زمان و مكان، با پرهيز از آميزه‌هاي فكري مغاير با اسلام و به دور از تحجر فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين گرديده است.

دانلود فایل منشور فرهنگی