گروه پزشکی مولکولی

 

گروه پزشکی مولکولی

گروه پزشکی مولکولی با داشتن 8 عضو هیات علمی مشتمل بر 1 استاد، 4 دانشیار و 3 استادیار در زمینه درک عوامل و مکانیسم های سلولی و مولکولی منتهی به سرطان مشغول به فعالیت می­باشد. ماموریت اصلی گروه بکار بردن تحقیقات پایه در جهت بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی موثر در پیشگیری و درمان سرطان است و کاربرد آن در ژن درمانی ، مولکول درمانی و آنالیز ساختارهای مولکولی و فارماکولوژی مولکولی و بالینی محقق می­گردد.