اختراعات

اختراعات پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست   فناوري  سالهاي 1400-1394

رديف

نام دستاورد

تاريخ ثبت

شماره ثبت

توضيحات

توليد سلولهاي بنيادي پرتوان القاء شده انساني (hiPSCs) بيان كننده ژنهاي OSKM به صورت القايي، به عنوان مدل سلولي از بيمار ديابتي

22/10/1394

87717

مخترع : دکتر محمد حسين صنعتي- بهاره رجايي

بيوايمپلنت منبسط کننده بافت نرم به منظور استفاده در جراحي هاي دهان و فک و صورت و جراحي هاي پلاستيک و ترميمي

21/06/1395

89868

مخترع : دکتر شهاب الدين فقيهي-مهسا جمدي خياباني- دکتر  پروين شکرالهي- دکتر  بهزاد هوشمند- مرتضي دليري جوپاري دکتر

فرايند تكثير سلولهاي ناميراي اپيتليوم رنگدانه دارشبكيه

25/10/1395

90960

مخترع :دکتر زهرا سهيلا سهيلي- شهرام سميعي- هدي شمس نجف آبادي

فرايند توليد سلولهاي پرتوان القايي (iPSCs) با استفاده از وكتور لنتي ويروسي غير درج شونده به ژنوم ميزبان به عنوان مدل سلولي جهت اهداف آزمايشگاهي

28/10/1395

91004

مخترع :دکتر حميد رضا سليمانپور- فاطمه موحدي مطلق- بهاره رجايي

ساخت بيورآکتور در جريان (Perfusion Bioreactor) القا کننده نيروي هيدروديناميکي جهت ارتقاء ميزان تمايز سلول هاي غضروفي

17/11/1395

91255

مخترع:  دکتر شهاب الدين فقيهي-سهيلا زمانلوي بنيسي- مسعود سليماني

توليد آنتي بادي هاي شتري (نانوبادي) براي شناسايي پروتئين هاي دخيل در بيماري زايي سياه زخم با استفاده از نمايش فاژي و مطالعات تئوري

04/02/1396

92006

مخترع: دکتر صادق حسن نيا- مسعود عبدوس- عباس شالي-

طراحي و توليد پروتئيني کايمريک sFLT01 و ذرات ويروسي AAV2 sFLT01  جهت ژن درماني بيماري هاي چشمي با منشا باز رگزايي

21/05/1396

93114

مخترع :دکتر زهرا سهيلا سهيلي-  دکتر مهدي صادقي- حميد احمديه- شهرام سميعي- فهيمه ذاکري

فرايند استفاده از فيوژن آنتي ژن سه گانه (ELP) به عنوان کانديد واکسن آنتراکس

15/06/1396

93441

مخترع: دکتر صادق حسن نيا و دکتر علی هاتف سلمانيان- مسعود عبدوس- عباس شالي-

زيست ماده تيتانيومي با قابليت القا استخوان سازي و داراي خواص آنتي باکتريال

12/07/1396

93766

مخترع : دکترشهاب الدين فقيهي-  دکتر بهزاد هوشمند- شاه صنم عباسي- زهرا گرگين کرجي

فرايند جذب پوستي هورمون رشد توسط نانو حامل هاي دارويي

24/10/1396

94725

مخترع : دکتر مهوش خدابنده - دکتر عبدالخالق ديرجي

فرايند تغليظ محيط حاوي لنتي ويروس جهت توليد ذرات ويروسي با تيتر و عملكرد بهينه

02/10/1397

97496

مخترع:  موسي گردانهء- مهدي اسکندريان بروجني

فرايند توليد رده هاي موش ناك اوت در ژن فاكتور 8 به عنوان مدل بيماري هموفيلي A با استفاده از سامانه CRISPR/Cas9

28/11/1397

97989

مخترع:  دکتر عليرضا زمردي پور-  دکتر  مهدي شمس آراء-  فاطمه معصومي -  آيدين رحيم طايفه -  احسان هاشمي-  دکتر  مريم كبيرسلماني-  عباس جمشيدي زاد

فرایند یا کارایی بالا جهت استخراج و خالص سازی رنگدانه بتانین از گیاه چغندر قرمز

26/3/98

98800

مخترع: دکتر مهدی محمدی و فرزانه صابونی

ایجاد حامل های القایی 403-pLIX-MCS جهت همسانه سازی قطعات DNA با استفاده از آنزیم های محدود کننده رایج

21/11/98

100316

مخترع: دکتر حمیدرضا سلیمانپور

فرایند تولید داروی پروتئینی سه گانه sFLT01-anti ANG2 دارای اثرات ضد رگ زایی

7/8/99

102691

مخترع: دکتر زهرا- سهیلا سهیلی، حمید لطیفی نوید، شهرام سمیعی، مرضیه ناصری، مهدی صادقی

حامل PLEX-PURO-HTERT جهت نامیاسازی سلولهای اولیه

1400

105863

مخترع: دکتر حمیدرضا سلیمانپور