آزمونهای زیست سازگاری

لیست آزمایشگاههای همکار

لیست آزمایشگاههای همکار

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

فرم انجام آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته

آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته

فرم انجام آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته

دستورالعمل استفاده از خدمات تخصصی زیست فناوری

دستورالعمل استفاده از خدمات تخصصی زیست فناوری

1- مشاهده مستر لیست خدمات تخصصی

2- انتخاب فرم (فایل ورد) خدمات تخصصی مربوطه

3- دانلود فرم مذکور و تکمیل آن.

4-  فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل:

     service@nigeb.ac.ir                  

ارسال فرمایید


5- دریافت فرم مربوطه توسط مدیر مرکز خدمات تخصصی.

6- تائید میزان حمایت و ارسال آن برای مدیر فنی.

7- تائید فرم درخواست توسط مدیر فنی.

8- پاسخ ایمیل به مشتری؛ شامل: اعلام هزینه انجام آزمون و مدت زمانی که مشتری بایستی نمونه را به میز پذیرش تحویل نمایند.

9- ایمیل رونوشت فیش پرداختی و ارسال نمونه بصورت پستی توسط مشتری و یا مراجعه حضوری بمنظور تحویل رونوشت فیش پرداختی و نمونه به میز پذیرش.

 10- تهیه گزارش آزمون و ایمیل آن به مشتری در بازه زمانی تعیین شده.

در صورت تمايل فرم نظر سنجي را تكميل و به آدرس ايميل مذكور ارسال فرماييد.

 

درصورت هرگونه سوال لطفا با تلفن   44787477 تماس حاصل فرمائید.

با تشکر

 

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی